Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Piotr Kawecki

Kontakt email, www
ul. Sobieskiego 68
60-123 Poznań , woj. Wielkopolskie

Dachy

Specjalizacje:

  • Dachy

O nas

O FIRMIEPrzedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Piotr Kawecki powstałow roku 1991. Od samego początku swego istnieniapodstawowym celem działalności Firmy są szeroko pojęte usługiinwestycyjne i remontowe. Za cel stawiamy sobiekompleksową obsługę Inwestora pod względem wykonawstwa, tak abyograniczyć do minimum liczbę wykonawców danej inwestycji.Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę na jakość świadczonychusług, w myśl zasady, że najlepszą reklamąjest zadowolony Klient. Wysokie wymagania jakościoweInwestorów oraz konieczność stosowania nowoczesnych technologiiwymusiła konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności naszychpracowników i kadry kierowniczej, jak również oddaniedo ich dyspozycji nowoczesnego zaplecza sprzętowego,narzędziowego, środków transportu i środków łączności. Zawszegwarantujemy solidne i terminowe wykonanie powierzonych namrobót, wszystkie prace wykonujemy zgodnie z wszelkimi wymogamisztuki budowlanej, w oparciu o najlepszą wiedzębudowlaną.POSIADAMY:Wiedzę techniczną i doświadczenie w prowadzeniu pracbudowlanych.Odpowiedni potencjał ekonomiczny i zaplecze sprzętowedo ich realizacji.Wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.Zapewniamy dobre i terminowe wykonanie zleceń.Na wszelkie wykonane roboty udzielamy długoterminowychgwarancji.Stosujemy zarówno tradycyjne jak i nowoczesne technologiei materiały.Roboty wykonujemy z materiałów własnychi powierzonych.Stosujemy ceny konkurencyjne z możliwością spłaty należnościw ratach